Čtvrtek 1. ledna

Program probíhá online na platformě ZOOM v pravidelných setkání s lektorem STOBu s tématy (viz níže), a to alespoň 2x za měsíc (do konce roku 2023). Jedná se o kombinaci skupinových a individuálních setkání.  

Do programu se přihlaste na e-mailu malkova@stob.cz  nebo na tel. 608 834 816. 


Podmínky zapojení do programu

 • Program je určen pro děti ve věku 8 - 13 let (za účasti jednoho z rodičů).
 • Tento program je určen pouze pojištěncům zdravotní pojišťovny MVCR. 
 • Celý program v hodnotě až 20 tis.Kč/rok je pro pojištěnce zdarma. Účastníci platí na začátku programu zálohu 5 590 Kč, záloha bude vrácena účastníkovi zpět při splnění podmínek (absolvovat minimálně 8 setkání v průběhu roku 2023).

Svěřte své dítě i sebe do rukou odborníků STOBu a naučte se žít zdravěji. 

 • Chcete se naučit společně se svými dětmi žít podle zásad zdravého životního stylu a shodit nadbytečné kilogramy?
 • Chcete poradit, jak být svému dítěti příkladem a jak udělat něco navíc i pro své zdraví?

Nyní máte jedinečnou šanci zapojit se do programu, který nabízí zejména péči pro vaše dítě, ale i pro vás. Celou vaši rodinu budeme podporovat v malých postupných změnách ve vztahu k výživě, pohybu i psychickému zdraví (nejedná se však o psychoterapeutickou skupinu, to znamená, že se zde neřeší psychické problémy jak dítěte, tak rodiče, které jsou v kompetenci psychologa).

Společně vytvoříme podpůrné prostředí, aby se vám i vašemu dítěti žilo radostněji.


Co vás v programu čeká?

 • Minimálně 2x za měsíc setkání s lektorem (skupinové nebo individuální), převážně on-line (program bude sestaven individuálně na základě termínu přihlášení a domluvy mezi lektorem a rodičem),
 • pravidelné lekce cvičení on-line,
 • program Sebekoučink pro vytváření správného jídelníčku pro rodiče,
 • užitečné praktické materiály pro rodiče i děti usnadňující redukci váhy (obdržíte poštou),
 • individuální přístup a nastavení programu dle potřeb dítěte (a rodiče),  
 • dlouohodobá podpora lektorem až do konce roku 2023.  

Setkání budou probíhat minimálně 2x měsíčně, a to buď individuálně nebo skupinově, nejčastěji online (přes zoom). Setkání proběhnou s dětmi či rodiči samostatně, některá sezení budou probíhat dohromady.

Ve skupině rodičů získají dospělí odpovídající formou podobné informace jako děti s cílem, aby se změna životního stylu týkala celé rodiny, a i dospělí v případě potřeby redukovali váhu (jídelníček si budou dospělí hodnotit podle programu Sebekoučink, dětem bude hodnotit jídelníček lektor). Důležitou součástí programu je, aby rodič získal podněty, jak nejlépe podpořit děti v realizaci změny jídelníčku a pohybové aktivity. 

Cílem kurzu je nejen změna životního stylu, ale i přispět k řešení problémů, které nadbytečné kilogramy vnášejí do vztahu dítěte a zejména štíhlých rodičů.

V závěru každé terapeutické lekce bude i shrnutí a zadání dílčích úkolů do dalšího setkání.

Rodiče (či pečovatelé) a děti budou zábavným způsobem edukováni o zásadách zdravého jídelníčku a pohybu. Lektorka bude čerpat z metodiky STOBu, která se zaměřuje nejen na změnu návyků, ale i na dlouhodobou udržitelnost změn a na práci s psychickou stránkou hubnutí. 

V terapeutických sezeních se budou prolínat 3 základní okruhy: výživa, pohyb a psychika. 

Úvodní lekce – okruhy 

 • Hry na seznámení, co je to zdravý životní styl, motivační připravenost ke změně
 • Mapování stravovacích a pohybových návyků, mapování spouštěčů k jídlu navíc (toxické prostředí, jedení ze stresu, nudy, k umocnění pohody, za odměnu apod.)
 • Nácvik technik k zvládání zmapovaných zlozvyků a vytváření vhodných návyků
 • Posilování motivace k udržení změny, sledování realizace kroků potřebných k dosažení osobních cílů. Posilování silných stránek dětí jako zdroje pro uskutečnění změny v životním stylu.
 • Testování tělesné zdatnosti dětí. 

Výživa – okruhy

 • jídelní režim, pitný režim, zásady pro sestavení správného jídelníčku 
 • zdravý talíř, dělení potravin na skupiny podle převažující živiny
 • seznámení s hlavními potravinovými skupinami
 • obsah cukru v jídelníčku
 • vhodnější varianta méně vhodné potraviny
 • vhodné snídaně, svačiny, obědy, večeře 

Pohyb – okruhy

 • motivace k pohybu, aktivní pohyb, rutinní pohyb, přerušování sezení - pohybové svačinky 
 • proč je pohyb důležitý, motivace k pohybu
 • jak by měla vypadat pohybová aktivita, aby mě bavila; hledáme a posilujeme své silné stránky
 • poznání různých pohybových aktivit
 • testování tělesné zdatnosti 

Psychika – okruhy

 • zvyšování motivace ke změně životního stylu, zmapování dosavadních návyků  
 • stanovení osobního cíle a prvních kroků k jeho dosažení
 • překonávání překážek (náročné situace a jak je zvládat)
 • posilování silných stránek dětí jako zdroje pro uskutečnění změny v životním stylu
 • práce s myšlenkami a emocemi při zvládání podnětů vybízejících k méně vhodným návykům
 • jak zdravě mlsat
 • nácvik všímavého jedení
 • vedení děti k uvědomění si řady podnětů, které vedou k jídlu navíc i k méně vhodnému způsobu života a nácvik, jak těmto podnětům nepodlehnout
 • jak zvládnout situace - oslavy, svátky, nákupy, jídlo mimo domov


Kdo se o vás postará?

  Mgr. Lenka Štěchová

Garantem programu je Mgr. Lenka Štěchová. Lenka je lektorkou kurzů zdravého hubnutí ve STOBu, pedagožkou s mnohaletou praxí ve výchově a vzdělávání dětí a sportovní trenérkou. V rámci programu povede teoretické lekce dětí a rodičů.

V rámci programu se ale setkáte i s dalšími odborníky ze STOBu (klinickou psycholožkou, pediatrem, nutriční terapeutkou ad.). Tito zkušení a zajímaví hosté budou celé rodině laskavým průvodcem na hravé cestě za kvalitnějším životem.


Co budete k účasti v programu potřebovat?

Vzhledem k tomu, že kurz bude probíhat převážně online, bude potřeba mít k dispozici vhodné zařízení s připojením k internetu, s kamerou a s mikrofonem (tablet, notebook, počítač) a klidnou místnost alespoň po dobu trvání lekce.


Pojištěncům Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra bude kurz zpětně uhrazen v plné výši.

Podmínkou je účast alespoň na 8 lekcích. 


Pro více informací a přihlášení nákontaktujte na malkova@stob.cz nebo telefonu 608834816.