Hravě žij zdravě

Hry, zábava, poznání a soutěž pro 5. třídy základních škol.

Soutěž Hravě žij zdravě

najdete ZDE.

Internetový vzdělávací kurz Hravě žij zdravě je určen všem dětem i dospělým, kteří mají zájem naučit se zásady správné výživy a zdravého životního stylu. Ideální je tento program pro děti od 10 do 14 let.

Soutěž hravě žij zdravě

Základní program kurzu je strukturován na pět týdnů. Vždy jednou za sedm dnů od otevření předchozí lekce bude soutěžním třídám zpřístupněna nová lekce v podobě hry, která dětem umožní plnit zábavné úkoly vztahující se k tématu daného týdne. Cílem kurzu a soutěže je pracovat na změně stravovacích návyků s důrazem na správnou skladbu jídelníčku a správný jídelní režim. Kurz sleduje mimo jiné i pohybovou aktivitu dětí a snaží se motivovat je ke snížení času tráveného sledováním televize nebo hraním počítačových her.

Průvodcem kurzu i Deníčku je chlapec jménem Míra. V Deníčku řešitelé zjistí, jak tráví volný čas, ale i jak se stravuje, když je jeho den plný různých aktivit a jak se náplň jídla změní, když je venku ošklivo a Míra jen tak lenoší doma u knížky nebo příjemného filmu. Vyplnění Deníčku je odměněno cennými body do soutěžní části kurzu.

Na nejúspěšnější třídy z každého kraje ČR, tj. ty s nejvyšším průměrným počtem bodů na žáka, čekají zajímavé výhry podporující aktivní životní styl. Průběh vyhodnocení je popsán v pravidlech internetového kurzu.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci těch 5. tříd základních škol, které jsou zaregistrovány některým z učitelů příslušné školy. Celého programu - nesoutěžně - se naopak může zúčastnit kdokoliv.

Internetový vzdělávací kurz probíhal do roku 2020 ve spolupráci se spolkem Hravě žij zdravě, z. s. Po ukončení 14. ročníku soutěže Hravě žij zdravě v roce 2021 je projekt plně v kompetenci Potravinářské komory ČR na webových stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz. V roce 2021 vznikne nový projekt, který naváže na soutěž Hravě žij zdravě.

Soutěž Hravě žij zdravě je součástí priority A. Potraviny a zdraví České technologické platformy pro potraviny. Více na stránkách www.ctpp.cz.